Dernek Muhasebesi

Dernek beyannamesi her yıl ocak ayında başlayıp nisan ayında son bulan derneğin genel bilgileri,bağlı olduğu kuruluşlar ,derneğe bağlı lokal – iktisadi işletme – dernek şubesi – federasyon vb. konular ile mali bilgilerinin yer aldığı bir önceki yıla ait dernek beyanıdır.Süreç içerisinde bildirim mecburiyeti bulunmakla beraber dernek beyannamesini hazırlamadan dernek iç denetim raporu ve işletme hesabı tablolarının hazır bulunması ve bunlara istinaden mülki amirliğe bildirilmesi doğru olandır. Detaylı Bilgi için 05413535787

Elif Karataş

1988 İzmir Doğumlu Elif Karataş E.K. İdari Danışmanlık firmasının kurucusu ve işletme müdürüdür.

Elif Karataş renkli,canlı,araştırmacı ve özellikle de eğlenceli kişiliği ile çalıştığı Dernek ve Vakıfların İdari Danışmanı olmaktan ziyade yakın dostları olmuş ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından çok sevilmiştir.

https://www.dernekciler.com