25
EYL

Dernek Tüzüğü

Dernekler Tüzüğü derneğinizin kuruluş aşamasında ki en önemli evraktır. Derneğinizin anayasası olduğu için dernek kuruluşu işlemlerinde dernek tüzüğü nüzün amaçlarınız doğrultusunda faaliyetlerinizin net biçimde yer aldığı,sizlerin zaman engeline takılmanızı engelleyecek ve koruyacak bir tüzük olması gerekmektedir. Alttaki linkten dernek tüzüğü örneği indirebilirsiniz ama lütfen aşağıda ki yazıyı okuyup eklemeler yapınız. Tüzük Şubeli Tüzük Şubesiz *Derneğin[...]

Devamını Oku
25
EYL

Federasyon – Konfederasyon İşlemleri (Üst Kuruluş)

Federasyon Kurma Başvuruları ve İstenilen Belgeler Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile kurulurlar. Federasyonlar, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalanmış Kuruluş Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de bulunan) ve aşağıda belirtilen ekler, federasyonun kurulacağı yerin mülki idare amirliğine[...]

Devamını Oku
25
EYL

Dernek Tüzüğü Nedir ?

Dernek Tüzüğünün İçeriği Dernekler Mevzuatı gereğince derneğin tüzüğünde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur: Derneğin adı ve merkezi. (Derneğinizin adı, daha önce kurulmuş olan bir derneğin adından farklı olmak zorundadır.) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı. Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın[...]

Devamını Oku
25
EYL

Proje Danışmanlık Hizmetleri

Proje Konularına Örnekler – Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler, – İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler, – Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler, – Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı,[...]

Devamını Oku
25
EYL

Dernek İç Denetim Raporu

İç Denetim Nedir? Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan tanımıyla iç denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, tarafsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyetidir. İç Denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına[...]

Devamını Oku
25
EYL

Dernek Genel Kurul İşlemleri

Genel Kurul Nasıl Yapılır? E.K. MALİ ve HUKUKİ İDARİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ – VAKIF ve DERNEK İŞLEMLERİ Derneğimizi kurduk gelelim 2. Aşamaya … Dernek kuruluş işlemlerini tamamladık peki ilk olağan genel kurul öncesi üye kaydı ? Üye kayıt işlemleri titizlik gerektiren bi çalışma istiyor diyebiliriz. Derneğinize üye olmak isteyen kişi başvuru dilekçesi ve kimlik fotokopisini[...]

Devamını Oku
25
EYL

Dernek Fesih (Tasfiye) İşlemleri

FESİH İŞLEMLERİ Dernek fesih ya da dernek tasfiye diye de bilinen işlem 3 şekilde olabilir . 1) 7 kurucu üye ilk olağan genel kurul önce şartlar olgunlaşmadığı için amacını gerçekleştiremeyeceğinin kesinleşmesi 2) Genel kurul da 3/2 lik bi karar alınması 3)Mahkeme kararı Kapanış işlemleri de: Tasfiye İşlemleriDerneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara[...]

Devamını Oku
25
EYL

Derbis Şifre İşlemleri

Derbis ? Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından 2005 yılında kullanıma açılan e-Dernek Kurumsal Yazılımı üzerinde yapılan bakım-onarım çalışmalarıyla projedeki aksaklıkların giderilmesi kısmi olarak sağlanmış olsa da, gelişen ve değişen şartlara uygun olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçların, istenilen düzeyde karşılanamaması, yazılım teknolojisindeki yeniliklerin ortaya çıkması ve günümüz teknolojisinin getirdiği yeniliklerin eski yazılıma uyarlanamaması, diğer kamu kurum ve[...]

Devamını Oku
25
EYL

Dernek Beyannamesi

DERNEK BEYANNAMESİ Dernekler Müdürlüğü’ne yılda bir defa 30 Nisan’a kadar bildirim yükümlülüğü olan derneğinizin genel bilgilerine dayalı olan dernek beyan formunu vermeyi lütfen unutmayınız! Çünkü dernek beyannamesini bildirmediğiniz takdirde ceza yemeniz olası bir durum halini alıyor. Derneklerin Genel Merkezleri takvim yılının ilk 4 ayı (Ocak-Nisan arası) il dernekler müdürlüğüne derbis üzerinden bildirecek ,şubeler hem genel[...]

Devamını Oku
25
EYL

Dernek Kuruluş İşlemleri

DERNEK NASIL KURULUR? DERNEK KURMAK İSTİYORUM .. DERNEK KURULUŞ İŞLEMLERİ ! Dernek Kuruluş E.K. İdari Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Vakıf ve Dernek İşlemleri Dernek kurmak sanıldığının aksine evraklarınız tam ise ve biraz da şansınız varsa (sistemin gitmiş olmaması,nette sorun olmaması vb.) işiniz Mülki Amirlikte ekstrem bi durum yoksa max. 1 saat. Gelelim dernek kurmak[...]

Devamını Oku