Dernek Tüzüğü

Dernekler Tüzüğü derneğinizin kuruluş aşamasında ki en önemli evraktır. Derneğinizin anayasası olduğu için dernek kuruluşu işlemlerinde dernek tüzüğü nüzün amaçlarınız doğrultusunda faaliyetlerinizin net biçimde yer aldığı,sizlerin zaman engeline takılmanızı engelleyecek ve koruyacak bir tüzük olması gerekmektedir.


Alttaki linkten dernek tüzüğü örneği indirebilirsiniz ama lütfen aşağıda ki yazıyı okuyup eklemeler yapınız.

*Derneğin adı ve merkezi.
Kısa İsim Unutmamalı –  Akılda kalıcı ve dernek amacına uygun olmalı
*Derneğin amacı ,çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
Dernek amacı bir iki cümle ile net yazılmalı Çalışma Konularına uzun uzun yer verilmeli ve gerçekçi olmalı
*Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri. Derneğinize kimler üye olabilsin şartlar belirlenmeli ve aksi durumlar düşünülmeli,olumsuz koşullarda üyelik ihraç biçimine karar verilmeli
*Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı. Süresi ve Çağrı biçimi ve Ay net şekilde yazılmalı mümkünse yazın herkes tatilde olduğu için diğer mevsimler tercih edilmeli
*Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri. Genel kurulun yetkileri yönetim ve denetim kurulları üzerinde ki etkisi açıkça saptanmalı,seçimin gizli ya da açık oy ile yapılabileceği ve alınan kararların oylama sistemi belirtilmeli
*Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, nasıl seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı. Yönetim ve Denetim Kurulu yeter sayısı belli edilmeli ve yetkilerinin sınırları çizilmeli
*Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği. Faaliyetleriniz ülke geneli olacak ise buna göre şubelerin genel merkez karşısında ki sorumlulukları belirtilmeli
*Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli. Üyelik aidatı hayali olmamalı ve yönetimin takibini yapıp dernek zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için tahsil edebileceği rakamlar olmalı
*Derneğin borçlanma usulleri. Derneği zor durumda bırakmayacak borçlanma usulleri belirlenmeli
*Derneğin iç denetim şekilleri. Dernek iç denetiminin hangi aralıkla yapılacağı belirlenmeli ve dernek yönetimi takibini yaparak kurulu koruma altına alması sağlanıp denetim kurulunun aktif çalışması sağlanmalı
*Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği. Tüzük değişikliğinin usulü ve onay yeter oranı belirtilmeli
*Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli. Derneğin amaçlarını gerçekleştiremeyecek konuma gelmeleri durumunda tasfiye süreci açıkça belirtilmeli
*Dernek Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı, Soyadı, Görevi Unvanı Kurucu üyeler görev tanımları ile açık açık yazılmalı

 

Not: Spor Kulübü Derneklerinin tüzüklerinde kulübün forma rengi belirtilmelidir.

Dernek Tüzüğü hakkında ücretsiz bilgi almak için : 05413535787

Elif Karataş

1988 İzmir Doğumlu Elif Karataş E.K. İdari Danışmanlık firmasının kurucusu ve işletme müdürüdür.

Elif Karataş renkli,canlı,araştırmacı ve özellikle de eğlenceli kişiliği ile çalıştığı Dernek ve Vakıfların İdari Danışmanı olmaktan ziyade yakın dostları olmuş ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından çok sevilmiştir.

https://www.dernekciler.com