tr

Blog

Anasayfa » Blog (2. Sayfa )
Dernek kurmak ve üye olmak, kanunen yasaklanmamış olan tüm vatandaşlara Türk Medeni Kanunu çerçevesinde tanınmış bir haktır. Kazanç paylaşımı hedeflemeyen, ortak amaç ve hedefe sahip en az 7 kişinin bir araya gelmesiyle dernek adını verdiğimiz...
Dernek kurma hakkı 4721 sayılı Türk Medeni kanunu ile temel vatandaşlık hakkı olarak tanımlanmıştır. Anayasaya aykırı olmamak ve kanunen yasaklanmış olmamak kaydı ile herkes dernek kurabilir ve üye olabilir. Bu kanun maddelerine istinaden dernek kurmak...
Konfederasyon kurmak için aynı amacı taşıyan en az 3 federasyonun bir araya gelmesi gerekir. Federasyonlar tarafından konfederasyon kurabilmek için yönetim kurulunca karar alınır. Yönetim kurullarınca belirlenin kurucu üyeler tarafından doldurulmuş Ek-2 formu ve hazırlanıp imzalanmış...
Dernekler tüzüklerinde yer alması şartıyla üst kuruluşlara üye olabilir ya da kurucu üyelerden biri olma görevini üstlenebilir. Federasyon kurmak için en az 5 derneği bir araya gelmesi gerekiyor. Dernekler tarafından federasyon kuruluşu için yönetim kurulunca...
Dernek kuruluşu yapmak için Ek-2 formunu doldurmanız ve dernek tüzüğü hazırlamanız yeterlidir. Ek-2 formunu hazır bir taslak üzerinden kolaylıkla doldurabilirsiniz. Ancak dernek tüzüğünün doldurulması ve hazırlanması için oldukça özenli davranmalısınız. Zira dernek tüzüğü, sivil toplum...
Dernek kuruluşu yapmanın kolay olduğunu, daha önceki paylaşımlarda size belirttik. Ancak kuruluş aşaması sonrasında dernek defterlerinin tasdiki ve tutulması gibi, dernek muhasebesi alanına giren denetime tabi yükümlülükler mevcut. Dernek tarafından elde edilen gelir ve giderler,...
Aynı amaç etrafından toplanmış olan en az 7 kişinin bir araya gelmesiyle dernek kurmak mümkün. Bir çok sivil toplum gönüllüsü, yardım toplamak, bağış alma, proje yürütme ve katılımcı sayısını arttırmak için dernek kurma ihtiyacı duymaktadır....
Dernekler tarafından yapılacak olan bildirimlerin elektronik ortamda sağlanıp, hem iş yükünün hem de istatistiksel bilgi verilerinin arttırılması amacıyla DERBİS sistemi kullanılmaktadır. Dernekler Bilgi Sistemi üzerinden genel kurul sonucu, üye kaydı, mal bildirimi, yardım alma, beyanname...
12