Blog

   Anasayfa » Blog (2. Sayfa )
   Dernek kuruluş evrakları teslim edildikten sonra, dernek defterlerinin alınıp, il sivil toplum müdürlüğüne ya da notere tasdik edilmesi zorunludur. Dernek defterleri, şeffaflık ve hesap verilebilirliği arttırmak adına, kanunda belirtilen esas ve usullere uyularak tutulmalıdır. Bu...
   Dernek kuruluşu yapmak için Ek-2 formunu doldurmanız ve dernek tüzüğü hazırlamanız yeterlidir. Ek-2 formunu hazır bir taslak üzerinden kolaylıkla doldurabilirsiniz. Ancak dernek tüzüğünün doldurulması ve hazırlanması için oldukça özenli davranmalısınız. Zira dernek tüzüğü, sivil toplum...
   Dernek kuruluşu yapmanın kolay olduğunu, daha önceki paylaşımlarda size belirttik. Ancak kuruluş aşaması sonrasında dernek defterlerinin tasdiki ve tutulması gibi, dernek muhasebesi alanına giren denetime tabi yükümlülükler mevcut. Dernek tarafından elde edilen gelir ve giderler,...
   Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri dernek beyannamesi ile her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin, beyanname bildirimini DERBİS üzerinden...
   Aynı amaç etrafından toplanmış olan en az 7 kişinin bir araya gelmesiyle dernek kurmak mümkün. Bir çok sivil toplum gönüllüsü, yardım toplamak, bağış alma, proje yürütme ve katılımcı sayısını arttırmak için dernek kurma ihtiyacı duymaktadır....
   Dernekler gelir elde etmek amacıyla ticari faaliyette bulunabilir ve iktisadi işletme açılışı gerçekleştirebilir. İktisadi işletme açılışı yapmak için dernek tüzüğünde, derneğin iktisadi işletme açabileceğine dair madde bulunmalıdır. Böyle bir madde bulunmadığı taktirde, genel kurul yapılıp...
   Dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek, katılımcı üye sayısını arttırmak ve sizi destekleyecek topluluğa hedeflerinizi duyurmak için sosyal medyanın gücünden faydalanmalısınız. Bulunduğunuz çevrede gerçekleştirdiğiniz etkinlikler sonucu dernek amaç ve faaliyetlerini kısıtlı bir topluluğa duyurabilirsiniz. Bu tanıtım,...
   Dernek kuruluşu sonrası, dernek faaliyetleri ile ilgili paylaşımda bulunma, üyelere duyuru yapma ve bağış toplama gibi konularda, web sitesine ihtiyaç duyulur. Google üzerinden dernek web sitesi diye araştırma yaptığınız zaman karşınıza onlarca seçenek çıkacaktır. Bu...
   12
   Call Now Button