Dernek Makbuzu Basımı Nasıl Yapılır?

   10.05.2021
   7.142

   Dernek tarafından gerçekleştiren gelir ve gider faaliyetleri dernek makbuzu ya da farklı evraklar ile tahsili ya da teslimi yapılmak zorundadır. Bu gibi faaliyetlerde alındı belgesi, ayni yardım teslim belgesi, ayni bağış alındı belgesi ve gider pusulası bastırmanız gerekiyor. Bu basım işlemini anlaşmalı matbaalarda, yönetim kurulu kararı ile yaptırmanız mümkün. Anlaşmalı matbaa denmesinin sebebi ise, sizin adınıza yapılan basım sonrası, matbaa tarafından il sivil toplum müdürlüğüne bildirim yapılması zorunludur.

   Dernek Makbuzu Basımı

   Dernek Makbuzu Basımı

   Dernek makbuzları Ek-13, Ek-14, Ek-15 ve EK-17 belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu izni ile bastırılır. Bastırılan bu evrakların seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alınacak olan makbuzlar dernek saymanı tarafından matbaadan tutanak ile teslim alınır.

   Dernek Makbuzu Basımı Karar Örneği

   Yönetim Kurulu ……… başkanlığında  …/…/20.. tarihinde dernek merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.  ……….  Matbaasında, (A) serili 000001’de başlayıp, 000500’de biten (10) on  Cilt Alındı belgesi  (Bağış Makbuzu), (A) serili 000001’de başlayıp, 000250’de son bulan (5) beş cilt Gider Makbuzu, (A) serili 000000l’de başlayıp, 0000100’de son bulan (2) beş cilt Ayni Yardım Alındı Belgesi, (A) serili 000000l’de başlayıp, 0000250’de son bulan (5) beş cilt Ayni Yardım Teslim Belgesi bastırılan  tüm ciltlerin saymanımız ………..  tarafından Matbaadan teslim alınmasına,  karar verilmiştir.

   Alındı Belgesi Basımı Karar Örneği

   Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılmak üzere … serisinden Sıra  No   : 000000.. -0000…  arası ….. (….) cilt Alındı Belgesinin  matbaada bastırılmasına ve matbaadan almaya sayman üye………………………….’ ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

   Dernek Makbuzu Basımı İçin Gerekli Evraklar

   • Karar Defteri ilk sayfasının fotokopisi.
   • Dernek Makbuzunun matbaa tarafından basılmasına istinaden dernek karar defteri sayfası fotokopisi.
   • Dernek makbuzlarının teslimatı aşamasında kaşe.

   Derneklerde Kullanılan Makbuzlar

   Alındı Belgesi: Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır.
   Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır.

   Ayni Yardım Teslim Belgesi: Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır

   Ayni Bağış Alındı Belgesi: Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.(Bağış Makbuzu)

   Gider Pusulası: Dernek tarafından yapılan harcamalar ve giderler, gider pusulası yardımı ile belgelendirilir.

   Matbaa ve Basımevlerinin Yükümlülükleri

   Basımevleri, Yönetmelik ve bu Tebliğde belirtilen usullerin dışında derneklerin alındı ve teslim belgelerini basamazlar. Alındı ve teslim belgelerinde, bu belgeleri  basan basımevinin adı veya unvanı, adresi, telefon numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi sicil numarası ile basım yılı belirtilir. Basımevleri, bastıkları alındı ve teslim belgelerinin seri ve sıra numaraları ile cilt adetlerini, 15 gün içinde derneğin yerleşim yerinin bulunduğu mülki idare amirliğine bir örneği ile birlikte bildirmek zorundadırlar.

   Elif KARATAŞ  idari danışmanlık hizmetleri olarak, dernek matbaası, makbuz basımı gibi ihtiyaçlarınızda sizlerin yanında yer almaktayız. 150+ dernek kuruluşu ve yönetim süreçlerinde vermiş olduğumuz hizmet ve elde ettiğimiz tecrübe ile, tüm bürokratik süreçlerde yanınızda yer almaktayız. Basım hizmetleri ile ilgili konularda detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    

   Ziyaretçi Yorumları

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

   Call Now Button