Blog

   Anasayfa » Blog
   Dernek lokali, dernek üyelerinin sosyal ihtiyacının karşılanması amacı ile mülki idare amirliğinin iznine bağlı olarak açılan tesislerdir. Lokal açmak için, dernek tüzüğünde lokal açılabileceğine dair madde olması gerekir. Akabinde, lokal açılışı yapacak olan dernek yönetim...
   Vakıf, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis etmeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, vakıf kurmak için en önemli iki unsur; tahsis...
   Spor kulübü, okulu ya da gençlik kulübü kurmak istiyorsanız, 5253 sayılı dernekler kanuna tabi olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Yani bir dernek kurup, hangi branşta faaliyet gösteriyorsanız, bulunduğunuz ilin Gençlik ve Spor Müdürlüğüne branş tescili yaptırmalısınız. Spor...
   Dernek kurmak isteyen sivil toplum gönüllerinin tüm kuruluş işlemleri ve yönetim sürecinde yanında yer almaktayız. Elif KARATAŞ İdari Danışmanlık firması, sadece vakıf ve dernek alanında idari hizmetler vermektedir. Dernek muhasebesi, dernekler hukuku, kuruluş süreci, proje...
   Dernek kurmak ve üye olmak, kanunen yasaklanmamış olan tüm vatandaşlara Türk Medeni Kanunu çerçevesinde tanınmış bir haktır. Kazanç paylaşımı hedeflemeyen, ortak amaç ve hedefe sahip en az 7 kişinin bir araya gelmesiyle dernek adını verdiğimiz...
   Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu, derneğin zorunlu organları arasında yer alır. Bu 3 organın görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Dernek genel kurulu, en yetkili organdır. Derneğe kayıtlı olan üyelerden oluşan genel kurulda en...
   Dernek kurma hakkı 4721 sayılı Türk Medeni kanunu ile temel vatandaşlık hakkı olarak tanımlanmıştır. Anayasaya aykırı olmamak ve kanunen yasaklanmış olmamak kaydı ile herkes dernek kurabilir ve üye olabilir. Bu kanun maddelerine istinaden dernek kurmak...
   Konfederasyon kurmak için aynı amacı taşıyan en az 3 federasyonun bir araya gelmesi gerekir. Federasyonlar tarafından konfederasyon kurabilmek için yönetim kurulunca karar alınır. Yönetim kurullarınca belirlenin kurucu üyeler tarafından doldurulmuş Ek-2 formu ve hazırlanıp imzalanmış...
   Dernekler tüzüklerinde yer alması şartıyla üst kuruluşlara üye olabilir ya da kurucu üyelerden biri olma görevini üstlenebilir. Federasyon kurmak için en az 5 derneği bir araya gelmesi gerekiyor. Dernekler tarafından federasyon kuruluşu için yönetim kurulunca...
   Derneklerde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması ve iç denetimlerinin daha etkin yürütülmesinde derneklere tavsiye edilmek üzere dernek iç denetim raporu oluşturulması 5253 sayılı dernekler yönetmeliği kapsamında zorunlu kılınmıştır. Derneklerin iç denetimi; genel kurulu, yönetim kurulu,...
   Dernek tarafından gerçekleştiren gelir ve gider faaliyetleri dernek makbuzu ya da farklı evraklar ile tahsili ya da teslimi yapılmak zorundadır. Bu gibi faaliyetlerde alındı belgesi, ayni yardım teslim belgesi, ayni bağış alındı belgesi ve gider...
   Dernekler tarafından yapılacak olan bildirimlerin elektronik ortamda sağlanıp, hem iş yükünün hem de istatistiksel bilgi verilerinin arttırılması amacıyla DERBİS sistemi kullanılmaktadır. Dernekler Bilgi Sistemi üzerinden genel kurul sonucu, üye kaydı, mal bildirimi, yardım alma, beyanname...
   12
   Call Now Button