Blog

   Anasayfa » Blog
   Dernek kuruluş evrakları teslim edildikten sonra, dernek defterlerinin alınıp, il sivil toplum müdürlüğüne ya da notere tasdik edilmesi zorunludur. Dernek defterleri, şeffaflık ve hesap verilebilirliği arttırmak adına, kanunda belirtilen esas ve usullere uyularak tutulmalıdır. Bu...
   Vakıf, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis etmeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, vakıf kurmak için en önemli iki unsur; tahsis...
   Dernekler tarafından yapılacak olan bildirimlerin elektronik ortamda sağlanıp, hem iş yükünün hem de istatistiksel bilgi verilerinin arttırılması amacıyla DERBİS sistemi kullanılmaktadır. Dernekler Bilgi Sistemi üzerinden genel kurul sonucu, üye kaydı, mal bildirimi, yardım alma, beyanname...
   Dernek tarafından gerçekleştiren gelir ve gider faaliyetleri dernek makbuzu ya da farklı evraklar ile tahsili ya da teslimi yapılmak zorundadır. Bu gibi faaliyetlerde alındı belgesi, ayni yardım teslim belgesi, ayni bağış alındı belgesi ve gider...
   Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri dernek beyannamesi ile her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin, beyanname bildirimini DERBİS üzerinden...
   Derneklerde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması ve iç denetimlerinin daha etkin yürütülmesinde derneklere tavsiye edilmek üzere dernek iç denetim raporunun oluşturulması 5253 sayılı dernekler yönetmeliği kapsamında zorunlu kılınmıştır. Derneklerin iç denetimi; genel kurulu, yönetim kurulu,...
   Spor kulübü, okulu ya da gençlik kulübü kurmak istiyorsanız, 5253 sayılı dernekler kanuna tabi olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Yani bir dernek kurup, hangi branşta faaliyet gösteriyorsanız, bulunduğunuz ilin Gençlik ve Spor Müdürlüğüne branş tescili yaptırmalısınız. Spor...
   Dernekler gelir elde etmek amacıyla ticari faaliyette bulunabilir ve iktisadi işletme açılışı gerçekleştirebilir. İktisadi işletme açılışı yapmak için dernek tüzüğünde, derneğin iktisadi işletme açabileceğine dair madde bulunmalıdır. Böyle bir madde bulunmadığı taktirde, genel kurul yapılıp...
   Dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek, katılımcı üye sayısını arttırmak ve sizi destekleyecek topluluğa hedeflerinizi duyurmak için sosyal medyanın gücünden faydalanmalısınız. Bulunduğunuz çevrede gerçekleştirdiğiniz etkinlikler sonucu dernek amaç ve faaliyetlerini kısıtlı bir topluluğa duyurabilirsiniz. Bu tanıtım,...
   Dernek kuruluşu sonrası, dernek faaliyetleri ile ilgili paylaşımda bulunma, üyelere duyuru yapma ve bağış toplama gibi konularda, web sitesine ihtiyaç duyulur. Google üzerinden dernek web sitesi diye araştırma yaptığınız zaman karşınıza onlarca seçenek çıkacaktır. Bu...
   Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu, derneğin zorunlu organları arasında yer alır. Bu 3 organın görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Dernek genel kurulu, en yetkili organdır. Derneğe kayıtlı olan üyelerden oluşan genel kurulda en...
   Dernek lokali, dernek üyelerinin sosyal ihtiyacının karşılanması amacı ile mülki idare amirliğinin iznine bağlı olarak açılan tesislerdir. Lokal açmak için, dernek tüzüğünde lokal açılabileceğine dair madde olması gerekir. Akabinde, lokal açılışı yapacak olan dernek yönetim...
   12