Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur

   07.05.2021
   2.942

   Dernek kuruluşu yapmanın kolay olduğunu, daha önceki paylaşımlarda size belirttik. Ancak kuruluş aşaması sonrasında dernek defterlerinin tasdiki ve tutulması gibi, dernek muhasebesi alanına giren denetime tabi yükümlülükler mevcut. Dernek tarafından elde edilen gelir ve giderler, işletme usulü ya da şart ve usullere bağlı olarak bilanço usulü kayıt edilmelidir. İşletme defterine yapılacak olan kayıtlar başlangıç aşamasında kolay görünse de, hesapların mahsuplaşması ve tabloların oluşturulmasında, profesyonel muhasebe bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazıda dernek muhasebesi nasıl tutulur diyen dernekler için, tüm detayları aktaralım.

   Derneklerin gelir ve gider hesabı yapması, iktisadi işletme açması, dernek lokalinde ticari faaliyetler yürütmesi vb. gibi durumlarda bağımsız bir mali müşavir ile çalışılması gerekir. Ancak mali müşavirin mutlaka dernekler kanunu ve dernekler yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bilanço usulü tutulan defterler her ne kadar vergi usul kanununa tabi olsa da, derneklerin bildirimde bulunması ve toplanan bağışların kaydedilmesi gibi durumlarda farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle mutlaka hem dernek muhasebesi, hem de dernekler yönetmeliği alanında uzman bir firma ile çalışmalısınız.

   EK İdari Danışmanlık hizmetleri; dernek kurmak, dernek muhasebesi, yönetmelik, proje oluşturma, genel kurulu toplama, beyanname verilmesi, dernek denetimin yapılması vb. gibi tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplamıştır. Sadece dernek muhasebesi değil, tüm yönetim süreçlerinde, danışacağınız bir firmanın olması, sizin için oldukça avantajlı olacaktır.

   Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur

   Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur

   Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur

   Dernekler, gelir ve gider kaydı yapmak için işletme hesabına göre defter tutarlar. Ancak kamu yararına çalışan dernekler ve yıllık geliri 500 Bin TL’nin üzerinde olan dernekler bilanço usulü defter tutmak zorundadırlar. Bilanço usulü kayıt yapacak olan dernekler büyük defter, yevmiye defteri ve envanter defteri(İhtiyari) tutarlar.

   İşletme hesabı defter tutan dernekler ise, isteklerine bağlı olarak bilanço usulü kayıt tutabilirler. Burada amaç hem muhasebeci için daha pratik olması, hem de ticari faaliyet gösteren derneklerde, defterler arası uyum sağlanmasıdır. Ancak tercih tamamen muhasebeciye bırakılmalıdır.

    

   İşletme Hesabı Defteri Nasıl Tutulur

   Dernekler bir üst başlıkta yer alan zorunlu durumlar haricinde işletme hesabına göre defter tutarlar. İşletme hesabı defterinin sol tarafında giderler, sağ tarafında gelirler bölümü yer alır. Yapılan işlemler sıra numarası, tarih ve açıklaması ile birlikte deftere girilir.

   Alındı belgesiyle tahsil edilen dernek gelirlerinin girişinde, bu belgelerin üzerinde yazan sıra no ve tarih baz alınır. Ancak banka üzerinden bir gelir elde edildiyse, banka makbuzu alındı belgesi yerine geçmektedir.

   İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez. Ayrıca defterlere yapılan kayıt girişi sonra, alındı belgesi, fiş ya da makbuz gibi, gelir gideri belgeleyen evraklar sıra numarasına göre arşivlenir.

    

   İktisadi İşletme Muhasebesi

   Dernek iktisadi işletmesi kurulması için, vergi açılışı yapılmadan önce, ticari sicil tescili yapılması gerekir. Tescil sonrası, Ticaret Odası tarafından, ilgili vergi dairesine bildirimde bulunur. Akabinde, derneğin kurumlar vergisi mükellefi olması için gerekli işlemler tamamlanır.

   Dernekler işletme hesabına göre defter tutarken, açılacak olan iktisadi işletmenin muhasebesi, bilanço usulüne göre tutulur. Dernek ticari faaliyetlerinde bilanço usulüne göre defter tutulması ile, dernekte işletme hesabına göre tutulmasının bir sakıncası yoktur. İktisadi işletme üzerinden elde edilecek olan kar payı, mahsuplaştırma sonrası, derneğe aktarılırken, işletme defterinin gelir bölümüne girişi yapılır. Ancak burada tercih olarak, dernek için bilanço usulü hesap tutulması derneğin tercihine bağlıdır.

   Dikkat edilmesi gereken asıl konu; dernek muhasebesi ya da iktisadi işletme muhasebesi için, mutlaka idari hizmetler alanında deneyimli bir danışmanlık şirketi tercih etmelisiniz. Zira iktisadi işletme idaresinde, sadece Vergi Usul Kanunu değil, aynı zamanda Dernekler Kanunu, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun hükümlerine tabidir.

    

   Dernek Lokali Vergilendirilmesi

   Dernek lokali, üyelerin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla kuruluşmuş olan tesislere verilen isimdir. Bu tesislerden sadece dernek üyeleri ve yanında getirdik misafirler faydalanabilir. Tabi üye kimlik kartı ve misafir kartı bulundurulması şartı ile.

   Dernek lokallerinde, maliyetini çıkarmak amaçlı ya da zararına dahi olsa, herhangi bir ürün, mal ya da hizmet satılamaz. Satıldığı takdirde, bu lokaller Kurumlar Vergisi mükellefi olurlar. Bu konuda her ne kadar karmaşa yaşansa da, Danıştay tarafında son görülen davada vergi mükellefi olunacağına dair karar kılınmıştır.

    

   Dernek Muhasebesi Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

   İktisadi işletme ya da ticari faaliyet yürüten bir derneğin yok ise, sadece işletme hesabı usulüne göre defter tutabilirsiniz. Ancak işletme defteri tutmak sadece gelir ve giderlerin kaydını yapmaktan ibaret değildir. Yıllık beyannamelerin verilmesinde, işletme defterinin mahsuplaştırılması işlemi gerçekleştirilir. Oluşturulan hesap tablosu bilgileri, DERBİS üzerinden sisteme girilir.

   Hesap tablosunda yapılabilecek, en küçük hatalar bile, bir sonraki yılın hesabında eksiklik ya da fazlalık çıkmasına neden olacaktır. Mutlaka bünyesinde dernek muhasebesi hizmeti veren bir dernek danışmanlığı şirketi ile çalışmalısınız.

   Elif KARATAŞ İdari Danışmanlık Hizmetleri, sizlere sadece dernek muhasebesi değil, aynı zamanda derneğin tüm yönetim süreçleri ile ilgili destek olmaktadır. Alanında uzman olan ekip arkadaşlarımız ile, bürokratik işlemleri sizler için kolaylaştırıp, amaçlarınıza odaklanmanızı sağlıyoruz. Detaylı bilgi için iletişim numaralarız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

    

   Ziyaretçi Yorumları

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

   Call Now Button