Derbis Şifresi Nasıl Alınır | Dilekçe ve Karar Örneği

   10.05.2021
   1.175

   Dernekler tarafından yapılacak olan bildirimlerin elektronik ortamda sağlanıp, hem iş yükünün hem de istatistiksel bilgi verilerinin arttırılması amacıyla DERBİS sistemi kullanılmaktadır. Dernekler Bilgi Sistemi üzerinden genel kurul sonucu, üye kaydı, mal bildirimi, yardım alma, beyanname vb. gibi tüm bildirimlerin yapılması mümkündür. DERBİS için il sivil toplum müdürlüğünden, yönetim kurulu kararı ile dernek başkanı ya da yetkilendirilecek olan kişi tarafından DERBİS şifresinin alınması gereklidir. Şimdi adım adım Derbis şifresi nasıl alınır anlatalım.

   Derbis Şifresi Alma

   Derbis Şifresi Nasıl Alınır

   Derbis Şifresi Nasıl Alınır

   • Yönetim kurulu tarafından dernek bildirimlerinin DERBİS üzerinde doldurma yetkisi dernek başkanına verilir.
   • Alınacak olan kararda DERBİS şifresinin dernek başkanı ya da yetkilendirilecek kişi tarafından alınacaksa, hem yetkilinin hem de yetkilendirilen dernek başkanını adı, soyadı ve TC No bilgileri kararda belirtilir.
   • Dernek başkanı ya da şifre alma yetkilisi, derneğin merkezinin bulunduğu yerin il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne, dernek karar defteri ve konuya ilişkin olarak alınmış yönetim kurulu kararı fotokopisi ile yazılı olarak başvurur.
   • Başvuru yazısı ile karar defteri yetkili il dernekler müdürlüğü personeli tarafından incelenir ve karar fotokopisi mühürlenerek imzalanır.
   • Dernek başkanına ya da yetkiliye, il dernekler müdürlüklerince müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilir.
   •  Kapalı zarfın tesliminde, derneğin adı ve kütük numarasını, teslim eden ve teslim alan kişilerin ad ve unvanlarını, zarfın kapalı olarak teslim edildiğini içeren bir tutanak düzenlenir.
   • Düzenlenen tutanak dernek başkanı, il dernekler müdürü ve bir personel tarafından tarih ve saat konulmak suretiyle imzalanır.

   DERBİS şifresinin alınması ile dernek bildirimlerinin yapılması ve beyannamelerin doldurulması yetkisi dernek başkanındadır. DERBİS şifresinin çalınması, unutulması ya da farklı kişilerin eline geçip, yanlış bildirimde bulunulması gibi durumlarda dernek başkanı sorumlu olacaktır. Ayrıca dernek başkanının değişmesi durumunda, değişiklik mülki idare amirliğine bildirilip, yeniden DERBİS şifresi almak için talepte bulunulur.

   DERBİS Şifresi Yönetim Kurulu Kararı Örneği

   Derneğimiz adına elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurmak üzere yönetim kurulu başkanı …………….. ………………… (T.C. Kimlik No:…………….)’nın yetkilendirilmesine, başkan adına gerekli şifreyi teslim almak üzere ……………………….. …………………………. (T.C. Kimlik No:………………..)’nın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

    

   DERBİS Şifresi Almak İçin Dilekçe Örneği

   ………………………… İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

   Derneğimizin ………………. tarih ve …… sayılı yönetim kurulu kararı ile derneğimize ait
   beyanname ve bildirimlerin elektronik ortamda bildirme yetkisi yönetim kurulu başkanı
   …………………………..’a verilmiş olup, DERBİS şifre ve parolasının verilmesi hususunda;
   Gereğini bilgilerinize arz ederim.

   Derbis Şifresi İle Ne Yapılabilir?

   Dernekler, beyannameleri ile birlikte genel kurul sonuç bildirimi, dernek organlarındaki değişiklik bildirimi, adres değişikliği bildirimi, taşınmaz mal edinme bildirimi ve yurtdışından yardım alma bildirimi gibi diğer bildirimlerini de kullanıcı şifreleri ile yasal süresi içerisinde elektronik ortamda bildirirler.

   Elif KARATAŞ İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak, DERBİS şifresi alınması, beyanname doldurulması, iç denetim raporu, dernek kuruluşu ve tüm yönetim süreçlerinde sizlerin yanında yer almaktayız. Dernek muhasebesi, dernekler hukuku ve idari süreçlerde, tecrübeli ve uzman kadromuz ile, bürokratik süreçleri sizin için daha kolay hale getiriyoruz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Ziyaretçi Yorumları (2)
   1. ali dedi ki:

    genel kurul da başkan değişmezse derbis şifresi almaya gerek varmı

    1. elifkaratas dedi ki:

     Tekrar şifre almanız gerek yoktur Ali Bey.

   Call Now Button